Výrub pod VN, NN a údržba elektrických staníc

  • výruby porastov
  • výruby náletových drevín v ochrannom pásme líniových stavieb, vrátane ich rozširovaní
  • odstraňovanie drevín a krov lesnou frézou
  • výrezy drevín v ochranných pásmach energetických zariadení
  • mulčovanie porastov
  • kosenie elektrických staníc bez obmedzenia napätia
"Nie sme tu preto, aby sme len upratovali. Sme tu, aby sme vám veľmi uľahčili život."

TOPPRO

Liesková 20
040 01 Košice

IČO: 44325851
IČ DPH: SK2022664116

mobil: +421 915 960 262
mobil: +421 907 051 440
e-mail: toppro@toppro.sk