Kosenie trávnatých plôch a starostlivosť o zeleň

 • udržiavanie trvale trávnatých porastov, kríkov a stromov
 • úprava terénov, kosenie a hrabanie trávnatých plôch
 • odvoz, uskladnenie a likvidácia pokosenej trávy
 • tvarovanie živých plotov
 • odstraňovanie burín zo záhonov, chemické odstraňovanie a hnojenie
 • prevzdušňovanie trávnikov
 • pieskovanie trávnikov
 • jarné a jesenné vyhrabávanie starej trávy
 • dosádzanie trávnikov
 • polievanie záhonov a trávnikov
 • odstraňovanie odkvitnutých častí výsadieb trvaliek a letničiek
 • dopĺňanie mulčovacej kôry
"Nie sme tu preto, aby sme len upratovali. Sme tu, aby sme vám veľmi uľahčili život."

TOPPRO

Liesková 20
040 01 Košice

IČO: 44325851
IČ DPH: SK2022664116

mobil: +421 915 960 262
mobil: +421 907 051 440
e-mail: toppro@toppro.sk